TIÊU CHUẨN CHỈNH SỬA HÌNH ẢNH CỦA BR24

Những tiêu chuẩn này được đưa ra bởi Br24 dựa theo những yêu cầu cụ thể cũng như nhu cầu và thị
hiếu của khách hàng.

Ngoại trừ những yêu cầu cụ thể đã được trao đổi để bắt đầu quá trình xử lý hình ảnh, công đoạn
chỉnh sửa hình ảnh bởi Br24 chúng tôi sẽ được áp dụng theo những quy chuẩn dưới đây.

Những giải pháp xử lý cụ thể và hình thức áp dụng để đạt được tiêu chuẩn mong muốn cũng như dựa
theo yêu cầu của quý khách hàng là hoàn toàn có thể, chủ yếu dựa vào yêu cầu cũng như chi phí bổ sung.

 

Tài nguyên
Tất cả các đơn hàng sẽ được xử lý dựa theo tài nguyên mà khách hàng cung cấp.

 

Xử lý màu sắc
Để đạt được tiêu chuẩn màu chính xác và nhất quán, chúng tôi làm việc dựa theo hệ màu tiêu chuẩn của
Adobe Systems Adobe RGB.

 

Độ phân giải
Ảnh sản phẩm được gửi lại với độ phân giải như ảnh gốc.

 

Định dạng file JPEG
Ảnh sản phẩm sẽ được trả theo định dạng .jpeg với chất lượng level 12, tương đương với chất lượng tiêu chuẩn
cao nhất, để đảm bảo rằng chất lượng ảnh không bị ảnh hưởng.

 

Đặt tên cho Path
Trong quá trình cắt path, các path sẽ được đặt tên nhất quán và theo trình tự thời gian lần lượt như:
Path 1, Path 2, Path 3, etc.

 

Đặt tên và trả file Alpha Masks
Khi chúng tôi vẽ Alpha masks, alpha masks cũng sẽ được đặt tên nhất quán và theo trình tự thời gian lần lượt như:
Alpha 1, Alpha 2, Alpha 3, etc.Ngoại trừ những thỏa thuận khác được đưa ra trước khi ảnh được đưa vào xử lý, ảnh sản
phẩm sẽ được trả theo định dạng .psd hoặc .tif. Có thể trả hàng với nền trong suốt.

 

Các định dạng file khác
Thông thường, chúng tôi cũng sẽ trả ảnh theo một định dạng khác là file.psd. Trước khi có được ảnh hoàn thiện,
tất cả các layer đơn lẻ sẽ được nén lại vào lại layer background. Thao tác này giúp giảm dung lượng file mà không ảnh
hưởng tới chất lượng ảnh sản phẩm.

 

InDesign và CGI
Vui lòng chú ý rằng với hạng mục InDesign và CGI, chúng tôi luôn hỗ trợ tư vấn khách hàng để đưa ra chất lượng sản
phẩm tốt nhất, vì vậy không có một tiêu chuẩn cụ thể nào được áp dụng.